PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

PRZEMYSŁAW KARLIK

PUBLIC AFFAIRS

TWÓJ PARTNER DO SPRAW PUBLICZNYCH

Jestem niezależnym ekspertem w zakresie spraw publicznych i komunikacji.

Doradzam w kwestiach dotyczących strategii i otoczenia operacyjnego oraz pracy na rzecz ochrony modeli inwestycyjnych i biznesowych przed legislacją, zakłóceniami regulacyjnymi i reputacyjnymi.

Pomagam w budowaniu pozytywnych relacji z decydentami, liderami opinii i administracją publiczną.

Celem moich działań jest aktywne uczestniczenie w procesie komunikacji społecznej na każdym szczeblu, a także profesjonalne, utrzymane w normach prawnych informowanie decydentów o racjach moich klientów.

Rozumiem rynek i decydentów, którzy go regulują

W coraz bardziej zglobalizowanym i zdigitalizowanym świecie sprawy publiczne są ważniejsze niż kiedykolwiek. Umiejętność przewidywania nowych obszarów podatnych na regulacje, przewidywania, co zrobią rządy i decydenci, a także umiejętność wykorzystania tego zrozumienia do strategicznego działania są dziś integralną częścią analityki biznesowej…

Stanowię niezależny głos i widzę więcej, niż inni

Od roku 1997 dostarczam wysokiej jakości rozwiązania i kreatywność, aby sprostać wyzwaniom biznesowym, potrzebom i celom moich klientów. Głównym obszarem mojej działalności jest kompleksowa obsługa podmiotów, które chcą podjąć, lub polepszyć swoją komunikację z otoczeniem, decydentami, partnerami biznesowymi, opinią publiczną, lub środowiskami opiniotwórczymi…

Budowa strategii doskonalenia reputacji

Na pozytywny wizerunek firmy może mieć wpływ nawiązywanie ścisłej współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami. Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku. Dobrą reputację znacznie łatwiej stracić niż zyskać, warto więc dbać o nią stale…

Dyskretny urok skuteczności

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka stawia przed organizacjami nowe wyzwania, które dotyczą coraz to większej liczby obszarów ich działalności, a znaczenie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami systematycznie rośnie. Dlatego dla każdej odpowiedzialnej, rozwijającej się firmy ważny jest nie tylko wizerunek wśród klientów, czy partnerów biznesowych, ale również tzw. otoczenia politycznego. Wdrożenie narzędzi public affairs pozwala na efektywne przewidywanie zmian instytucjonalnych i prawnych na rynku oraz wychodzenie im naprzeciw, a nie tylko reagowanie na nie…

Sukces na miarę czasów

Aby przedsiębiorstwa osiągnęły sukces, ważne jest, aby rozumieć, reagować i czasami kwestionować stale zmieniającą się opinię publiczną i przepisy prawa. Wiem, że umiejętność poznania i zrozumienia punktów widzenia właściwych ludzi oraz budowanie długotrwałych i wiarygodnych relacji z kluczowymi decydentami jest niezbędne na dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym rynku. Public affairs to nie tylko działania na poziomie centralnym, ale także planowanie oraz wdrażanie długoterminowych kampanii na poziomie lokalnym…Ostatnie wpisy

  • Zaufaj mi jestem lobbystą
    Charakterystyczną cechą współczesnego lobbingu jest jego profesjonalizacja. Przejawia się ona w specjalizacji i profesjonalizacji lobbingu, wymuszonych przez proces rozproszenia władzy we współczesnym świecie. W efekcie tego procesu wiele osób i ośrodków podejmuje decyzje często w wieloetapowym, skomplikowanym trybie, które niełatwo zrozumieć.
  • Działalność lobbingowa w świetle prawa
    Postulat regulacji prawnej zasad wykonywania działalności lobbingowej pojawił się jako rodzaj reakcji na bulwersujące informacje o pewnych dewiacjach życia publicznego, których przyczynami według niektórych poglądów, miały być: korupcja, nietransparentność decyzji w sprawach publicznych, niejasne powiązania przedstawicieli władz i funkcjonariuszy publicznych z biznesem.
  • Wybrane aspekty etyki w lobbingu
    Jeszcze nie tak dawno słowo lobbing i lobbysta nie były zrozumiałe w polskim społeczeństwie. Zanim zaistniały w pełni na scenie gospodarczej i politycznej, zostały obarczone licznymi negatywnymi stereotypami.