PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

TWÓJ PARTNER DO SPRAW PUBLICZNYCH

Strona główna

Lobbing & Public Affairs

Szanowni Państwo,

jestem niezależnym ekspertem w zakresie spraw publicznych i komunikacji.

Doradzam w kwestiach dotyczących strategii i otoczenia operacyjnego oraz pracy na rzecz ochrony modeli inwestycyjnych i biznesowych przed legislacją, zakłóceniami regulacyjnymi i reputacyjnymi.

Pomagam w budowaniu pozytywnych relacji z decydentami, liderami opinii i administracją publiczną.

Specjalizuję się w takich obszarach, jak Lobbing i Public Affairs.

Celem moich działań na takich płaszczyznach, jak Lobbing i Public Affairs jest aktywne uczestniczenie w procesie komunikacji społecznej na każdym szczeblu, a także profesjonalne, utrzymane w normach prawnych informowanie decydentów o racjach moich klientów.

Lobbing – umiejętność przewidywania

W coraz bardziej zglobalizowanym i zdigitalizowanym świecie sprawy publiczne są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Umiejętność przewidywania nowych obszarów podatnych na regulacje, przewidywania co zrobią rządy i decydenci, a także umiejętność wykorzystania tego zrozumienia do strategicznego działania są dziś integralną częścią analityki biznesowej…

Lobbing – wysokiej jakości rozwiązania i kreatywność

Dostarczam wysokiej jakości rozwiązania i kreatywność, aby sprostać wyzwaniom biznesowym, potrzebom i celom moich klientów.

Głównym obszarem mojej działalności jest kompleksowa obsługa podmiotów, które chcą podjąć, lub polepszyć swoją komunikację z otoczeniem, decydentami, partnerami biznesowymi, opinią publiczną, lub środowiskami opiniotwórczymi…

Lobbing skutecznym narzędziem budowania pozytywnego wizerunku

Na pozytywny wizerunek firmy może mieć wpływ nawiązywanie ścisłej współpracy oraz dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami.

Utrzymywanie tych relacji ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku, a także sprzyjających warunków rozwoju działalności biznesowej na danym rynku.

Dobrą reputację znacznie łatwiej stracić niż zyskać, warto więc dbać o nią stale…

Public Affairs – efektywne przewidywanie zmian instytucjonalnych i prawnych na rynku

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka stawia przed organizacjami nowe wyzwania.

Dotyczą one coraz to większej liczby obszarów ich działalności, a znaczenie komunikacji ze wszystkimi interesariuszami systematycznie rośnie.

Dlatego dla każdej odpowiedzialnej, rozwijającej się firmy ważny jest nie tylko wizerunek wśród klientów, czy partnerów biznesowych, ale również tzw. otoczenia politycznego.

Wdrożenie narzędzi Public Affairs pozwala na efektywne przewidywanie zmian instytucjonalnych i prawnych na rynku.

Wychodzenie im naprzeciw, a nie tylko reagowanie na nie…

Lobbing i Public Affairs na poziomie lokalnym

Lobbing i Public Affairs są często kojarzone z działaniami na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, gdzie wielkie korporacje i organizacje walczą o wpływ na kluczowe decyzje legislacyjne i polityczne.

Niemniej jednak, rola lobbingu i public affairs na poziomie lokalnym jest równie istotna.

Lokalne władze, samorządy i instytucje podejmują bowiem decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców oraz działalność lokalnych przedsiębiorstw.

Aby przedsiębiorstwa osiągnęły sukces, ważne jest, aby rozumieć, reagować i czasami kwestionować stale zmieniającą się rzeczywistość.

Umiejętność poznania i zrozumienia punktów widzenia właściwych ludzi oraz budowanie długotrwałych i wiarygodnych relacji z kluczowymi decydentami jest niezbędne na dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym rynku.

Zatem Lobbing i Public Affairs to nie tylko działania na poziomie centralnym, ale także planowanie oraz wdrażanie długoterminowych kampanii na poziomie lokalnym…Ostatnie wpisy