PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Jawny lobbing vs. nieuczciwe praktyki

Opis nieuczciwych praktyk w lobbingu jest niezwykle istotny w kontekście analizy wpływu interesów grupowych na proces podejmowania decyzji politycznych. Lobbing, czyli działania mające na celu wywarcie wpływu na decyzje podejmowane przez instytucje publiczne, może być przeprowadzany w sposób etyczny i zgodny z zasadami transparentności. Niestety często spotykamy się z sytuacjami, gdzie praktyki te stają się… Czytaj dalej Jawny lobbing vs. nieuczciwe praktyki

Lobbing a korupcja

Opis problemu korupcji w lobbingu jest niezwykle istotny w kontekście dzisiejszego świata biznesu i polityki. Korupcja w lobbingu to zjawisko, które negatywnie wpływa na proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie polityki publicznej. Korupcja w lobbingu może przybierać różne formy. Począwszy od łapówek i przekupstwa, aż po ukryte działania mające na celu wpływanie na decydentów poprzez manipulację… Czytaj dalej Lobbing a korupcja