PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Profesjonalizm i dyskrecja w lobbingu

Profesjonalizm i dyskrecja w lobbingu są kluczowymi elementami skutecznej działalności lobbingowej. Lobbing, czyli proces wpływania na decyzje polityczne lub biznesowe poprzez nawiązywanie relacji i przekonywanie interesariuszy, wymaga od swoich wykonawców wysokiego poziomu zaangażowania oraz zachowania poufności. Profesjonalizm w lobbingu oznacza nie tylko posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także dbałość o etykę i zasady działania.… Czytaj dalej Profesjonalizm i dyskrecja w lobbingu

Lobbing a korupcja

Opis problemu korupcji w lobbingu jest niezwykle istotny w kontekście dzisiejszego świata biznesu i polityki. Korupcja w lobbingu to zjawisko, które negatywnie wpływa na proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie polityki publicznej. Korupcja w lobbingu może przybierać różne formy. Począwszy od łapówek i przekupstwa, aż po ukryte działania mające na celu wpływanie na decydentów poprzez manipulację… Czytaj dalej Lobbing a korupcja

Rodzaje lobbingu

Rodzaje lobbingu mogą być różnorodne i zróżnicowane, w zależności od celów i strategii działań. Wśród najpopularniejszych form lobbingu można wyróżnić lobbing polityczny, gospodarczy, społeczny oraz korporacyjny. Korzyści i zagrożenia związane z lobbingiem – co warto wiedzieć przed podjęciem działań Lobbing polityczny Lobbing polityczny polega na działaniach podejmowanych przez różne grupy interesu w celu wpływania na… Czytaj dalej Rodzaje lobbingu