PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Energia-środowisko-przemysł

Strona główna » Strona główna » Energia-środowisko-przemysł

W sektorach energetycznym i przemysłowym nastąpiła skokowa zmiana.

Zarówno przedsiębiorstwa, jak i rządy uznają pilną potrzebę zmiany, aby osiągnąć prawnie wiążące cele zerowe netto.  

Dążenie do osiągnięcia zera netto pobudza innowacje w różnych obszarach sektora energetycznego, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, CCUS, wodoru i zrównoważonych inicjatyw w zakresie łańcucha dostaw.

Skutki kryzysu

Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu po inwazji Rosji na Ukrainę, która ma przekształcić sektor energetyczny.

Politycy i przemysł koncentrują się na bezpieczeństwie dostaw i magazynowaniu oraz na tym, jak przejść na niskoemisyjne i odnawialne źródła energii.

Sytuacja ta zaostrza wysokie ceny energii, które mają wpływ na przedsiębiorstwa i konsumentów, podsycając debatę o tym, jak zrównoważyć koszty przejścia na zero netto. 

Pojawia się przepaść między tymi, którzy postrzegają odnawialne źródła energii i czyste technologie jako rozwiązanie tych problemów, a tymi, którzy twierdzą, że skoki cen są dowodem na to, że należy wydobywać bardziej tradycyjne paliwa.

Nie ma prostej odpowiedzi

Rosnąca polaryzacja polityczna wokół debaty grozi wyparciami rozsądnych rozwiązań z innowacyjnych firm.   

Bardziej ekologiczna gospodarka jest powszechnie uważana za kluczową siłę napędową innowacji, długoterminowego zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Debata na temat zmian klimatycznych dotyczy zarówno reputacji, polityki jak i regulacji.

Dużo organizacji wyznaczyło cele zerowe netto.

Wiele z nich będzie musiało pójść dalej, ponieważ uwaga zostanie zwrócona na emisje pośrednie i emisje w łańcuchu dostaw.

Nacisk na to nie będzie pochodził tylko z góry.

Pracownicy, udziałowcy i społeczności będą oczekiwać więcej.  

Bycie częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych i innych wyzwań środowiskowych ma zatem kluczowe znaczenie dla sprofilowania firmy.

Dla dzisiejszych świadomych ekologicznie klientów, pracowników, inwestorów i interesariuszy.

Specjalizacja, to klucz do sukcesu

W tym obszarze specjalizuję się w zrozumieniu i analizie decyzji politycznych w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Wspieram moich klientów w poruszaniu się w najlepszy możliwy sposób, co skutkuje wzmocnionymi relacjami z interesariuszami i poprawą rentowności.

Moje doświadczenie obejmuje całe spektrum tych spraw.

Jestem dobrze przygotowany, aby pomóc organizacjom poruszać się w debacie i pozycjonować się jako liderzy w przejściu zerowym netto.


Zapraszam do kontaktu