PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Energia-środowisko-przemysł

W sektorach energetycznym i przemysłowym nastąpiła skokowa zmiana, przy czym zarówno przedsiębiorstwa, jak i rządy uznają pilną potrzebę zmiany, aby osiągnąć prawnie wiążące cele zerowe netto.  

Dążenie do osiągnięcia zera netto pobudza innowacje w różnych obszarach sektora energetycznego, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, CCUS, wodoru i zrównoważonych inicjatyw w zakresie łańcucha dostaw.

Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu po inwazji Rosji na Ukrainę, która ma przekształcić sektor energetyczny.

Politycy i przemysł koncentrują się na bezpieczeństwie dostaw i magazynowaniu oraz na tym, jak przejść na niskoemisyjne i odnawialne źródła energii. Sytuacja ta zaostrza wysokie ceny energii, które mają wpływ na przedsiębiorstwa i konsumentów, podsycając debatę o tym, jak zrównoważyć koszty przejścia na zero netto. 

Pojawia się przepaść między tymi, którzy postrzegają odnawialne źródła energii i czyste technologie jako rozwiązanie tych problemów, a tymi, którzy twierdzą, że skoki cen są dowodem na to, że należy wydobywać bardziej tradycyjne paliwa. Nie ma prostej odpowiedzi. Rosnąca polaryzacja polityczna wokół debaty grozi wyparciami rozsądnych rozwiązań z innowacyjnych firm.   

Bardziej ekologiczna gospodarka jest powszechnie uważana za kluczową siłę napędową innowacji, długoterminowego zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

Debata na temat zmian klimatycznych dotyczy zarówno reputacji, polityki jak i regulacji.

Tymczasem od firm coraz częściej oczekuje się, że będą wykazywać, że są częścią rozwiązania i są poddawane kontroli, jeśli tego nie robią. Chociaż wiele organizacji wyznaczyło cele zerowe netto, wiele z nich będzie musiało pójść dalej, ponieważ uwaga zostanie zwrócona na emisje pośrednie i emisje w łańcuchu dostaw. Nacisk na to nie będzie pochodził tylko z góry. Pracownicy, udziałowcy i społeczności będą oczekiwać więcej.  

Bycie częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych i innych wyzwań środowiskowych ma zatem kluczowe znaczenie dla sprofilowania firmy do dzisiejszych świadomych ekologicznie klientów, pracowników, inwestorów i interesariuszy.

W tym obszarze specjalizuję się w zrozumieniu i analizie decyzji politycznych w zakresie kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wspieram moich klientów w poruszaniu się w najlepszy możliwy sposób, co skutkuje wzmocnionymi relacjami z interesariuszami i poprawą rentowności. Moje doświadczenie obejmuje całe spektrum tych spraw i jestem dobrze przygotowany, aby pomóc organizacjom poruszać się w debacie i pozycjonować się jako liderzy w przejściu zerowym netto.


Zapraszam do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak mogę pomóc Państwu wykorzystać możliwości oferowane w tym szybko zmieniającym się sektorze.