PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

O mnie

lobbing & public affairs

Z naciskiem na czystość przekazu…

Strona główna » Strona główna » O mnie

Doświadczenia

Moja działalność w branży public affairs rozpoczęła się w roku 1997.

Pełniłem wówczas funkcję Prezesa Zarządu w agencji Public Relations Company sp. z o.o., którą kontynuowałem do roku 2015.

Od tego czasu jestem niezależnym ekspertem, a gromadzoną latami wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w bezpośrednich działaniach.

Mam więc za sobą lata owocnej pracy, zdobywania wiedzy i doświadczeń.

Na przestrzeni tych lat z powodzeniem zajmowałem się licznymi projektami, koncentrując działalność w obszarach tak istotnych dla gospodarki Państwa, jak sektor energetyczny, przemysłowy czy finansowy.

Podejmowałem się trudnych zadań komunikacyjnych w dziele zbliżania norm polskiego prawa do przepisów obowiązujących w krajach zjednoczonej Europy.

Sporo uwagi poświęcałem sprawom komunikacji w relacjach moich klientów z urzędami centralnymi, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesowymi i społecznościami lokalnymi.

Doradzałem w zakresie filantropii, tak aby działania i intencje moich klientów były rozpatrywane na jak najkorzystniejszych warunkach.

Dzięki zrozumieniu idei funkcjonowania organizacji charytatywnych doradzałem, na jakich działaniach najlepiej się koncentrować.

Negocjowałem kontrakty, różnego rodzaju porozumienia, zakup i sprzedaż przedsiębiorstw, warunki transakcji handlowych, warunki wyprowadzania firm z kryzysów, a także warunki dotyczące restrukturyzacji i spłaty zadłużenia.

Wielokrotnie podejmowałem się realizacji delikatnych spraw oraz jako zaufany wysłannik uczestniczyłem w dyskretnych misjach.

Zasada dyskrecji i lojalność wobec moich klientów w sposób zrozumiały ograniczają możliwość pełnego prezentowania moich osiągnięć.

Moje atuty to zakres wąsko wyspecjalizowanych usług, ugruntowana wiedza poparta doświadczeniem na temat funkcjonowania instytucji państwowych, połączona z głębokim rozumieniem mechanizmów rynkowych, wiedza o procesach decyzyjnych i legislacyjnych, a także formalnych aspektach podejmowanych decyzji.

Sektory

Specjalizuję się w następujących sektorach:

W czym pomagam i doradzam

Doradzam jak najlepiej współpracować z instytucjami publicznymi w kwestiach polityki, biznesu, spraw społecznych, ustawodawstwa i regulacji, które ich dotyczą.

Pomagam w budowaniu pozytywnych relacji z decydentami, liderami opinii i administracją publiczną.

Tworzę fronty interesariuszy.

Rozwijam koalicje i buduję silne sojusze.

Kojarzę strony występujące we wspólnych sprawach, kontaktuję ze sobą organizacje i instytucje.

Kreuję działania, które ukazują potrzeby moich klientów i prowadzą do optymalnych rozwiązań.

Buduję relacje, których wymiernymi efektami są konkretne rozwiązania lub produkty, a przy użyciu narzędzi public relations tworzę odpowiedni dla nich klimat społeczny.

Wspieram proces podejmowania decyzji na szczeblu administracji centralnej i lokalnej.

Wiem jak sprawić, by głos opinii publicznej był dobrze słyszalny w czasach szumu informacyjnego.

Kogo zapraszam do współpracy

Do współpracy zapraszam przedstawicieli z różnych obszarów polityki i biznesu, którzy poszukują wysokiej jakości usług komunikacyjnych, popartych oryginalnymi koncepcjami, sprawną organizacją i nietypowymi rozwiązaniami.

Misja

Moją misją jest konsekwentne dostarczanie usług public affairs, w tym:

1) pomoc klientom w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji oraz budowaniu przejrzystych i skutecznych relacji z podmiotami decyzyjnymi,

2) budowanie zrozumienia pomiędzy organizacjami a ich otoczeniem biznesowym i społecznym,

3) wspieranie klientów w budowaniu pożądanych relacji z otoczeniem, poprzez zintegrowanie celów politycznych, biznesowych i społecznych,

4) opracowanie i wdrażanie rozwiązań komunikacyjnych, które zachodzą na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i społecznej,

5) prowadzenie dialogu z decydentami na każdym szczeblu władzy, jak również wspomaganie klientów w komunikacji z opinią publiczną i środowiskami opiniotwórczymi.

Co zapewniam klientom

Moim klientom zapewniam dynamiczny i bezpieczny rozwój, oszczędzając ich czas i pieniądze.

Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych działań do każdej sprawy podchodzę indywidualnie w sposób konkretny i rzeczowy.

Dzięki doświadczeniu buduję dla klientów indywidualne oferty dostosowane do ich celów i potrzeb oraz uwzględniające wszelkie czynniki mające wpływ na ich działalność.

W przypadkach, w których urzeczywistnienie udanych relacji z decydentami wymaga wzmocnienia, lub dodatkowych usług, współpracuję z innymi ekspertami, kancelariami prawniczymi, agencjami public relations i agencjami spraw publicznych.

W czasie trwania umowy o świadczenie usług nie występuję jako reprezentant, a jedynie jako doradca.

Działam bez ograniczeń czasowych.


Umiejętność prowadzenia lobbingu i działań public affairs wymaga głębokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin.

Wymaga też zdolności, pewnych osobistych predyspozycji i pełnego zaangażowania.

Szczególnie ważna jest doskonała znajomość przedmiotu tych działań.

Nie bez znaczenia są tzw. “umiejętności miękkie”, wysoka kultura osobista, zdolności dyplomatyczne, negocjacyjne i analityczne oraz zachowanie wysokich standardów etycznych.

Nawiązywanie relacji, a następnie dbałość o ich zachowanie oraz umiejętność prowadzenia skutecznej komunikacji.

Tak właśnie, w powyższym ujęciu widzę swoją rolę.

Tak też postrzegam rolę, którą powinni spełniać współpracujący ze mną partnerzy.

Tym bardziej cieszy mnie, że skromny udział w tworzeniu przychylnej atmosfery wokół działalności public affairs i lobbingu ma również moja osoba.

Polecam Państwu moje usługi i zapraszam do współpracy.

Przemysław Karlik
Przemysław Karlik