PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Oferta

Przemysław Karlik Public Affairs - oferta

Moje usługi nie wymagają instrukcji obsługi…

Strona główna » Strona główna » Oferta

Szanowni Państwo,

chętnie podzielę się z Wami zdobytą wiedzą i doświadczeniem, abyśmy wspólnie mogli osiągnąć zamierzone cele w zależności od Państwa oczekiwań i potrzeb.

Poniżej oraz w zakładce „O mnie„, można dowiedzieć się więcej o moich usługach oraz o tym, co mogę zaoferować.

Jeśli macie Państwo potrzeby, które nie są reprezentowane wśród wymienionych usług, nie wahajcie się ze mną skontaktować.

Oferuję bowiem rozwiązania szyte na miarę.

Zakres usług obejmuje:

Doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie spraw publicznych.


Analizę sytuacji i identyfikację interesariuszy.


Budowanie relacji z administracją rządową – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami rządowymi: szefem rady ministrów, poszczególnymi ministrami, szefami komitetów, sekretarzami oraz podsekretarzami stanu, kancelarią Prezesa Rady Ministrów, szefami tzw. urzędów centralnych oraz wszystkimi innymi decydentami usytuowanymi w administracji rządowej, mogącymi mieć znaczenie dla określonych interesów z punktu widzenia danej organizacji.


Budowanie relacji z administracją pozarządową – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami szczebla samorządowego: marszałkami sejmików wojewódzkich, członkami zarządów, radnymi tychże sejmików, starostami powiatowymi, członkami zarządu powiatów, radnymi powiatów, prezydentami miast, burmistrzami, wójtami, radnymi miast i gmin.


Budowanie relacji z parlamentarzystami – kontakty oraz doradztwo w zakresie komunikacji z organami szczebla centralnego: członkami parlamentu, tj. posłami, senatorami, osobami wchodzącymi w skład Kancelarii Sejmu i Senatu.


Budowanie relacji z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi.


Budowanie relacji z podmiotami gospodarczymi i organizacjami branżowymi.


Monitoring legislacyjny – działania polegające na bezpośrednim śledzeniu zmian legislacyjnych z punktu widzenia zainteresowanej organizacji.


Relacje z ośrodkami kształtującymi opinię publiczną.


Pomoc i doradztwo w zarządzaniu informacją podczas sytuacji kryzysowych.


Inne niestandardowe działania komunikacyjne, wynikające z indywidualnych potrzeb klientów.


Pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do konsultacji drogą telefoniczną, e-mailową, lub osobistych.


Zapraszam do współpracy

Przemysław Karlik