PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Public relations

Wzmacniam siłę przekazu

Co to jest public relations?

Definicji public relations jest wiele.

W największym uproszczeniu można powiedzieć, że public relations jest formą komunikowania się organizacji z jej publiką, jej otoczeniem.

Nie ulega zatem wątpliwości, że public relations to przede wszystkim działanie.

Jest to planowa, ciągła i prowadzona działalność polegająca na przekazywaniu przez organizację specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji, w celu stworzenia w podmiotowym otoczeniu tej organizacji jej pożądanego obrazu, pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiające realizację podstawowych celów organizacji.

Czym są działania public relations?

Precyzyjnie dobrane i ukierunkowane public relations są kluczowym elementem każdej udanej kampanii komunikacyjnej.

Wykorzystując podstawowe narzędzia public relations wspieram podstawową działalność, jaką jest public affairs.

W Państwa imieniu mogę uzyskać dostęp do właściwych dziennikarzy, przygotować stosowne treści komunikatów, a także organizować wydarzenia medialne, zapewniając zrozumienie Państwa problemu wśród kluczowych dziennikarzy i redaktorów, a w rezultacie wśród decydentów i osób wpływowych.

Rozumiem Państwa problemy.

Pomagam w tworzeniu strategii i planów komunikacyjnych dla organizacji oraz programów promujących wizerunek, a także budujących ich tożsamość.

Dobrą reputację znacznie łatwiej stracić niż zyskać, warto więc dbać o nią stale.

Istotnym czynnikiem wpływającym na reputację jest umiejętne zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.

Pomagam też i doradzam, jak skutecznie zarządzać informacją w sytuacjach kryzysowych.


Zapraszam do współpracy

Przemysław Karlik