PRZEMYSŁAW KARLIK PUBLIC AFFAIRS

Sektor rządowy i publiczny

Przemysław Karlik Public Affairs - sektor rządowy i publiczny

Eskalacja napięć między rządami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, instytucjami międzynarodowymi i przedsiębiorstwami ma istotne konsekwencje dla spółek publicznych i prywatnych. Realizując strategie wzrostu przeciwko rosnącej presji rynkowej, zakłóceniom technologicznym, publicznej kontroli i nieprzewidywalności politycznej, kierownictwo organizacji musi zachować czujność na ryzyko polityczne dla działalności i reputacji. Musi stale oceniać krajobrazy polityczne, aby zarządzać ryzykiem i łagodzić je, gdy wydarzenia się materializują i zagrażają wartości. Coraz częściej wydarzenia te wpływają na reputację i charakter zespołów wykonawczych, zarządów i samej firmy na innych arenach, w tym na rynkach kapitałowych, rynkach handlowych w sądach i pośród akcjonariuszy.

POMAGAM liderom w poruszaniu się w dzisiejszym niestabilnym krajobrazie geopolitycznym

W zglobalizowanym świecie liderzy biznesu muszą brać pod uwagę bezpośredni wpływ, jaki dynamika polityczna oraz decyzje regulacyjne, ustawodawcze i sądownicze będą miały na sukces, a często nawet na przetrwanie ich firm.

Moja oferta dotyczy relacji rządowych i spraw publicznych, zapewnia strategiczne doradztwo i taktyczną realizację liderom firm w zakresie poruszania się w dzisiejszym niestabilnym krajobrazie geopolitycznym.

RZECZNICTWO to nie tylko przechodzenie przez właściwe drzwi – to dostarczanie właściwych wiadomości osobom u władzy

Komunikując z decydentami na różnych szczeblach władzy publicznej wiem, jak odnieść Państwa obawy do programu rządowego, bądź samorządowego. Zbudować Waszą sprawę i skutecznie przekazać ją decydentom – tym samym budując mosty między interesami publicznymi i prywatnymi.

DORADCA STRATEGICZNY

Znacie Państwo swój biznes lepiej niż ktokolwiek inny. Dlatego moim punktem wyjścia jest zawsze głębokie zrozumienie Waszych potrzeb i celów. Gdy będę w pełni uzbrojony w szczegóły i wiedzę, pomogę opracować i wdrożyć strategię rozpowszechniania Waszego przesłania i wpływania na zmiany. Kluczem do sukcesu jest przedstawienie ekspertowi pełnego obrazu rzeczywistej sytuacji i umożliwienie uczestnictwa podczas rozmów na każdym etapie współpracy. Zatajenie jakiegokolwiek aspektu związanego z przedmiotem działań public affairs może bowiem narazić cały projekt na niepowodzenie.

WYWIERANIE NACISKU

Zaangażowanie decydentów o silnej, przekonującej i opartej na faktach pozycji jest kluczem do sukcesu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z decydentami na różnych szczeblach władzy wiem, jak skutecznie wypełnić lukę między osobami w sferze politycznej i spoza niej, aby znaleźć rozwiązania dla Państwa najważniejszych problemów.

KSZTAŁTOWANIE POLITYKI

Wiem, jak decydenci ważą możliwości, oceniają ich wpływ i dokonują wyborów. Rozumiem proces tworzenia polityki i sposób, w jaki Państwa organizacja może skutecznie interweniować. Pomogę upewnić się, że fakty zostaną przedstawione. Państwa sprawa trafi do właściwych osób, a konsekwencje polityki będą jasne.

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

Umiejętne i ukierunkowane zarządzanie interesariuszami obejmuje zarówno rekrutację sojuszników, jak i minimalizowanie opozycji. Pomogę zidentyfikować i wpływać na interesariuszy.


Jeżeli zastanawiacie się Państwo w czym jeszcze mogę pomóc – zapraszam do kontaktu…